Dofinansowanie – pomoc dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne muszą borykać się z szeregiem problemu. Aby chociaż trochę ułatwić im funkcjonowanie powstał PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Gwarantuje on dofinansowanie dla niepełnosprawnych. Zobaczmy na co można dostać dofinansowanie z PFRON.

Co może sfinansować PFRON?

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych może obejmować szereg form pomocy. Dofinansowanie z PFRON można uzyskać między innymi na zakup urządzeń, które pozwolą na pokonanie bariery architektonicznej. I tak PFRON dofinansowanie może obejmować zakup windy, na przykład krzesełka schodowego. Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych w tym przypadku może wynosić nawet dziewięćdziesiąt pięć procent.

Co ważne, PFRON dofinansowania to również wsparcie pracodawców, którzy zdecydują się zatrudnić osobę niepełnosprawną. Na co można dostać dofinansowanie z PFRON? Między innymi na wypłatę wynagrodzeń, a także dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie dla niepełnosprawnych, trzeba przede wszystkim złożyć odpowiedni wniosek. Dysponowaniem pieniędzy z funduszu zajmują się takie instytucje, jak ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie.

Dobrym rozwiązaniem jest złożenie wniosku na początku roku, kiedy środki finansowe nie zostały jeszcze wykorzystane. Warto przy tym pamiętać, że często o przyznaniu funduszy decyduje kolejność składania wniosków. PFRON pomoc dla niepełnosprawnych to forma wsparcia osób, które borykają się z różnego rodzaju niepełnosprawnością.