Obliczanie opłacalności instalacji fotowoltaicznej

Kalkulator fotowoltaiczny to narzędzie, które jest udostępniane przez coraz więcej firm zajmujących się montowaniem instalacji wytwarzających prąd dzięki promieniom słonecznym. Najważniejszą zaletą tego narzędzia jest możliwość obliczenia, czy instalacja nam się opłaca. Jak to działa?

Podstawy działania kalkulatora

Mówiąc najprościej jak się da, uzysk energii z paneli fotowoltaicznych kalkulator zestawia z kosztami instalacji oraz z wysokością naszych rachunków za prąd. Do rachunku za prąd dodaje koszt instalacji, a odejmuje od tego wyprodukowaną przez nas energie elektryczną. Od kiedy można oddawać do sieci sto procent wyprodukowanej mocy, takie rachunki są znacznie łatwiejsze. W praktyce oczywiście jest to trochę bardziej skomplikowane.

Szczegóły obliczeń kalkulatorem

Oceniając panele fotowoltaiczne kalkulator musi opierać się na kilku założeniach. Przede wszystkim, kalkulator instalacji fotowoltaicznej nie zna naszego realnego zużycia energii w przyszłości przyszłych cen. Tym niemniej, kalkulator zwrotu fotowoltaiki może te wartości założyć. Zazwyczaj robi się założenie na niekorzyść instalacji, czyli prognozuje się w miarę niskie ceny i niewielkie zużycie prądu.

Rzeczy, których jesteśmy pewni, to dotacje na instalacje, ich koszt oraz produkcja prądu w danej technologii. Fotowoltaika koszt ma w ujęciu inwestor stały. To nasze zużycie prądu się zmienia. Niezależnie jednak od tego, z obliczeń zazwyczaj wynika, że typowa czteroosobowa rodzina uzyska zwrot w bardzo krótkim czasie, nawet jeśli prąd nie będzie drożał, a zużycie energii pozostanie na takim samym poziomie, co jest mało realne.