Aby łatwo można było znaleźć dany produkt

Pierwsze kody kreskowe określane jako kody EAN zaczęto stosować w 1977 roku. Obecnie większość dostępnych na rynku produktów jest nimi oznakowana.

Różne rodzaje kodów

Kody EAN to obecnie kilka różnych rodzajów kodów. Można wśród nich wyróżnić między innymi kody producenta oraz kody produkty. Kody producenta są unikatowe. Każdy producent otrzymuje je dla swoich produktów od właściwej instytucji. Kody EAN mogą różnić się między sobą długością.

Z kolei kody produktów są im przydzielane przez producenta. Również należą one do kodów unikalnych. Dany producent nadając kod dla swoich produktów nie konsultuje się z innymi producentami oferującymi taki sam produkt. Każdy jednak producent wprowadzając nowy produkty może sprawdzić, czy wprowadzany przez niego kod nie został przez niego już wykorzystany. Taką możliwość daje mu wyszukiwarka kodów.

Nie tylko dla producentów

Wyszukiwarka kodów jest narzędziem, z którego mogą skorzystać nie tylko producenci danego produktu. Wyszukiwarka kodów jest narzędziem dostępnym także dla konsumentów. Umożliwia ona szybkiego wyszukanie danego produktu nawet bez znajomości jego nazwy. Baza produktowa znakomicie wyszukiwanie to ułatwia. Baza produktowa obejmuje szereg różnorodnych produktów. Stale jest powiększana o nowe produkty. Baza produktowa działa szybko, a skorzystanie z niej nie wymaga specjalnych umiejętności.

EAN to skrót oznaczający Europejski Kod Towarowy. Wystarczy znać kod wpisany na karcie produktu, aby korzystając z bazy produktowej bez znajomości nazwy można było dany produkt odnaleźć.